UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

Mogućnosti ostvarenja popusta na fiksni dio računa za određene djelatnosti usluge odvoza otpada

Objavljeno 29/05/2013 | u kategoriji NOVOSTI | od strane

Iz GKTD „Murvica“ d.o.o. obaviještavaju o mogućnosti ostvarenja popusta na fiksni dio računa za određene djelatnosti usluge odvoza otpada. Obavijest gospođe Polonijo dana je u nastavku.

Popust od 30% na cijenu fiksnog dijela računa možemo dati prvoj prioritetnoj kategoriji korisnika, a to su djelatnosti koje pored komunalnog otpada proizvode i otpad koji se od komunalnog otpada razlikuje i za čije zbrinjavanje ti gospodarstvenici moraju dodatno plaćati ovlaštenim zbrinjavateljima iznose koji nisu maleni. Ovdje se prvenstveno radi o mesarima, ribarima, automehaničarima, limarima i mnogim drugim obrtnicima i malim poduzećima koje se kroz ovaj popust nastoji potaknuti na:

  1. Zakonito zbrinjavanje svojeg tehnološkog otpada
  2. Cjelogodišnje poslovanje.

Stoga pravo na popust ostvaruju oni koji posluju cijele godine i zakonito zbrinjavaju takav otpad, što će kontinuirano dva puta godišnje morati i dokazivati dostavom određene dokumentacije „Murvici“. Ukoliko ne dostave ugovor sa zakonom propisanim zbrinjavateljem, račune koji potvrđuju da je takav otpad zakonito zbrinut, te prateće listove, gube pravo na popust.

Ovime počinjemo u skladu s našim mogućnostima, uz suglasnost gradonačelnika kao Skupštine društva, provoditi politiku stimuliranja cjelogodišnjeg poslovanja maloga gospodarstva kroz smanjenje troškova poslovanja i stimuliranje korisnika na brigu o vlastitom otpadu. To će i nama omogućiti dodatne uštede na našim troškovima i daljnje stimuliranje gospodarskih subjekata sukladno Politici cijena u privitku.

Zainteresirani se mogu javiti pravnoj službi Murvice kako bi dobili detaljne informacije.

Politika cijena odvoza otpada – građani i gospodarstvo

Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da djelatnost odvoza otpada treba biti financirana po načelu punog pokrića troškova. Također, „Murvica“ kao komunalno trgovačko društvo ima dozvolu za gospodarenje komunalnim i njemu sličnim otpadom, a ne i tehnološkim otpadom koji se od komunalnog bitno razlikuje.

Još u bivšoj državi bilo je uobičajeno da cijena pojedinih usluga za građanstvo bude niža od cijene identične usluge za gospodarstvo. Po inerciji, takav pristup formiranju cijena zadržao se do danas, mada su se uvjeti poslovanja obrta i tvrtki u cijeloj državi drastično pogoršali i došlo je do kontinuiranog  rasta broja nezaposlenih osoba zbog teške ekonomske situacije u kojoj se većina tvrtki nalazi.

Cijena odvoza otpada u Crikvenici definirana je dvojako: fiksni i varijabilni dio računa imaju različite cijene po litri zadužene posude za građane (manja cijena) i gospodarstvo (veća cijena). Također, sustav koeficijenata opterećenja za pojedine djelatnosti koji utječe na izračun potrebne litraže posude u nekim svojim segmentima traži doradu kako bi bolje odražavao stvarno opterećenje koje neka djelatnost za sustav odvoza proizvodi.

Dodatni faktor čine novi zakonski propisi o otpadu i približavanje te legislative europskoj, te inzistiranje na primarnoj selekciji otpada uz nedovoljno kompatibilne zakonske odredbe koje reguliraju mogućnost sankcioniranja nepoželjnog ponašanja s otpadom (npr. kolizija Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i sudska praksa u takvim slučajevima).

Cilj nam je postupno izjednačiti jediničnu cijenu odvoza otpada za građane i gospodarstvo, ali na način da građanima ne poskupljujemo, nego da kroz sustav popusta stvorimo mogućnost pomoći i poticaja gospodarstvu koje treba kroz poticaje stimulirati na zakonito postupanje s otpadom. Također, kroz poštenu politiku cijena kontinuirano radimo na oživotvorenju zakonom propisanog načela „onečišćivač plaća“.

Preispitivanje opravdanosti svakog pojedinog troška omogućilo nam je da iz vlastitog poslovanja ostvarimo uštede na djelatnosti odvoza otpada, a politika daljnjih racionalizacija poslovanja omogućit će nam ostvarivanje ušteda i u budućnosti. Ušteđene iznose prenijet ćemo našim poslovnim korisnicima tako da im olakšamo poslovanje i ostvarimo viziju potpuno poštene naplate po kategorijama korisnika.

Uštede ostvarene do sada omogućuju nam da počnemo implementirati sustav popusta, tako da popust od 30% na cijenu fiksnog dijela računa možemo dati prvoj prioritetnoj kategoriji korisnika, a to su djelatnosti koje pored komunalnog otpada proizvode i otpad koji se od komunalnog otpada razlikuje i za čije zbrinjavanje ti gospodarstvenici moraju dodatno plaćati ovlaštenim zbrinjavateljima iznose koji nisu maleni. Ovdje se prvenstveno radi o mesarima, ribarima, automehaničarima, limarima i mnogim drugim obrtnicima i malim poduzećima koje se kroz ovaj popust nastoji potaknuti na:

  1. Zakonito zbrinjavanje svojeg tehnološkog otpada
  2. Cjelogodišnje poslovanje.

Stoga pravo na popust ostvaruju oni koji posluju cijele godine i zakonito zbrinjavaju takav otpad, što će kontinuirano dva puta godišnje morati i dokazivati dostavom određene dokumentacije „Murvici“. Ukoliko ne dostave ugovor sa zakonom propisanim zbrinjavateljem, račune koji potvrđuju da je takav otpad zakonito zbrinut, te prateće listove, gube pravo na popust.

Idući na redu za stimulaciju bit će nam korisnici čiji je tehnološki otpad različit od komunalnog, ali za njegovo legalno zbrinjavanje korisnici ne moraju ništa dodatno plaćati ovlaštenim zbrinjavateljima (autogume, određene vrste ambalaže, otpadno jestivo ulje i slično). Uz uvjet cjelogodišnjeg poslovanja i dokazivanja da se takav otpad legalno zbrinjava (ugovori, prateći listovi) takvi će korisnici također imati pravo na popust.

Nadalje, od tvrtke Ekoplus dobili smo pisanu informaciju o planiranoj cijeni odlaganja otpada na Marišćini. Ukoliko ta cijena (23,84 EUR/t za neopasni industrijski otpad, te 45,44 EUR/t za komunalni otpad) zaista bude ona koju će nam naplaćivati,  bit će niža od one koju sada plaćamo (u 2011. 53 EUR/t, u 2012. 54,70 EUR/t za komunalni otpad), što će nam omogućiti da generalno smanjimo cijenu odvoza otpada svim kategorijama korisnika. Pri tome ćemo, naravno, opet voditi računa o tome da stimuliramo korisnike na zakonito zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada.

U Crikvenici, 10. svibnja 2013.

Sonja Polonijo, dipl.oec.

direktorica

 

Comments are closed.