UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

Prigovori potrošača, Knjiga žalbe, ugostiteljstvo

Objavljeno 12/07/2013 | u kategoriji NOVOSTI | od strane

Obzirom na nedavne Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/ 2013, prema kojima Knjiga žalbi više nije obvezna u ugostiteljstvu, obratite pažnju da trebate uputiti potrošače na način kako mogu podnijeti prigovor na proizvod ili uslugu.

________________________________________________________________________

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

/N.N. 79/07 i 125/07 te Izmjene i dopune Zakona 79/09 utvrđuju u članku 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi znače:

„Potrošač“ je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja,

„Trgovac“ je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja,

(2) U smislu glave 6. dijela II. ovoga Zakona, trgovcem se smatra i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovca.

(3) U smislu dijela III. ovoga Zakona, pojedini izrazi znače:

„Proizvod“ je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze,

—————————————————————————————————————–

  • To znači da je svaki obrtnik ujedno i „trgovac“ u smislu ovog Zakona, jer svaki obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti.

Tako širokim zakonskim tumačenjem svi obrtnici smatraju se „trgovcima“ od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, plino instalatera, vodoinstalatera, ugostitelja, prijevoznika, taxista i sl.

 

  • Isto tako, pod pojmom «trgovca» u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun „trgovca“. Pod time podrazumijevamo obrtnike koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga / posredovanje nekretnina, financijskom inženjering, komisionoj prodaji, računovodstvenom servisu i sl.

———————————————————————————————————————-

 

U članku 8. istog Zakona utvrđene su obveze «trgovca» odnosno svih obrtnika

 

(1) Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(2)Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka.

(3)Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

—————————————————————————————————————–

  • Iz priloženog zaključujemo da umjesto „knjige žalbe“ koja je prije morala biti vidno istaknuta i u koje je potrošač unosio eventualne pritužbe, po novom Zakonu, treba istaknuti vidljivu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. U njoj treba točno napisati da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. „Knjigu žalbe“ , knjigu prigovora, i sl., u poslovnom prostoru, ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili e-pošte na Vašu mail adresu, te da će se na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od primitka istog.

 

  • Pored ove obveze tu je i obveza čuvanja pisane evidencije prigovora najmanje godinu dana od primitka prigovora.

 

  • Zakon ne navodi formu pisanih evidencija , već je to ostavljeno na izbor samom trgovcu /obrtniku, stoga možete nastaviti koristiti „Knjige žalbe“ kao sredstvo zaprimanja i pohrane pisanih prigovora.

 

(Prema nedavno objavljenim Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/ 2013 Knjiga žalbe više nije obvezna u ugostiteljstvu. Međutim, možete je opcionalno upotrijebiti kao mjesto gdje će prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac moći upisati svoje prigovore.)

 

KAZNE

 

  • U članku 144. u stavki 1, podstavak 9, i stavki 3 (u donjem tekstu podebljano) utvrđena je kaznena odgovornost za «trgovce» /obrtnike/ koji ne postupe sukladno članku 8. ovog Zakona u iznosu od 5.000 – 15.000 kn.

———————————————————————————————————————-

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 144.

…………………….

– postupi suprotno odredbama članka 8.,

…………………….

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

U nastavku pogledajte primjer obavijesti koju trebate imati izloženu na vidljivom mjestu u svom poslovnom prostoru:

Primjer :

 

 

O B A V I J E S T

 

Sukladno članku 8., st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07 – isp., 79/09 i 89/09 – isp.) obavještavamo potrošače da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na:

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………..

ili

E-mail:………………………………………………………………………………………….

ili

Telefax broj:……………………………………………………………………………………

ili

podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru

 

Odgovor na Vaš prigovor dobiti ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Potrošač:

 

Ime i prezime: ………………………………………………………………………………..

 

Adresa za dostavu odgovora: ………………………………………………………………

Comments are closed.