UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

POPIS ČLANOVA

Search:
Total Records Found: 616, showing 10 per page
mat_brojnazivvlasnikvrsta
Matični broj Kalma

Majda Katunar Dramalj,Braće Košuljandić 90a

Uslužna djel.
Matični broj Victa Servis

Boško Milosavljević Crikvenica,Zidarska 97

Uslužna djel.
Matični broj Žarko Lukanić

Žarko Lukanić Crikvenica,Šet.Vl.Nazora 116

Uslužna djel.
Matični broj Vita

Tanja Jovanović Crikv.Stross.šetalište 56

Uslužna djel.
Matični broj Sun Sport

Željko Andrijanić Jadranovo,Plaža Tunera

Uslužna djel.
Matični broj Lončarić

Igor Lončarić Selce,Sl.Jeličića 38

Uslužna djel.
Matični broj Studio Kružić

Bogomil Kružić Crikvenica,Frankopanska 28

Uslužna djel.
Matični broj Plaža

Sanjin Pažanin Crikvenica,Šupera 5c

Uslužna djel.
Matični broj

Marijana Tomić Bribir,Kosavin 17a

Uslužna djel.
Matični broj Banja

Milan Marinović Selce,Studenčić bb

Uslužna djel.

Comments are closed.