UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

POPIS ČLANOVA

Search:
Total Records Found: 616, showing 10 per page
mat_brojnazivvlasnikvrsta
Matični broj Marekom

Toni Jurin Crikvenica,Hrusta 3/14b

Uslužna djel.
Matični broj Gramar

Barbara Ilijanić Selce,Stj.Brozovića 10

Uslužna djel.
Matični broj Bubi

Dražen Manestar Dramalj,Br.Car

Uslužna djel.
Matični broj Igor Tours

Igor Čačija Selce,Mihovila Jeličića 14

Usluge u turizmu
Matični broj Dom

Miroslav Bijelac Crikvenica,Podšupera 24c

Servis za čišć.
Matični broj Dermica

Ines Car Dramalj,M.Muževića 120

Usl.djelatnost
Matični broj Delfin

Mario Daniel Ninković Dramalj,Br.Košuljan.23

Uslužna djel.
Matični broj A4

Sonja Ortner Crikvenica,Kr.Tomislava 110

Ured.i graf.usl
Matični broj HB

Branko Haistor Crikvenica,Preradovićeva

Uprav.zgradama
Matični broj Kršul automatika

Perica Kršul Bribir,Podgori 39

Ugr.aut.gar.vrata

Comments are closed.