UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

POPIS ČLANOVA

Search:
Total Records Found: 616, showing 10 per page
mat_brojnazivvlasnikvrsta
Matični broj Kalabić

Nusret Kalabić Crikvenica,Posšupera 18

Kamenoklesar
Matični broj

Deni Domijan Dramalj,Omladinska 32

Izn.opr.za rekre.
Matični broj Express blic

Željko Vrđuka Crikvenica,Br.Brozičević bb

Izrada ključeva
Matični broj Kartolina

Vesna Antić Selce,M.Tita 66

Izrada dig.suveni.
Matični broj

Branko Malnar Crikvenica,Trg Stj.Radića 3

Izrada i prod.suv.
Matični broj Vila Berto

Nikolina Blašković Crikvenica,Br.Car Uračić 22

Iznajmljivanje
Matični broj Mirna

Mirna Brkanović Grižane-Belgrad,Barci 62

Iznajmljivanje
Matični broj

Goran Blažić Dramalj,Dramaljsko selce 41

Iznajmljivanje
Matični broj Duje

Vilko Bedenk Selce,13 divizije 75

Iznajm.spor.opr.
Matični broj Hreljac

Marin Hreljac Grižane,Kamenjak 34d

Iznaj.tranpolina

Comments are closed.