UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

POPIS ČLANOVA

Search:
Total Records Found: 616, showing 10 per page
mat_brojnazivvlasnikvrsta
Matični broj Bazeni Šmrika

Boris Baić Grižane,Kostelj 88

Izgr.bazena
Matični broj WEBCOM

Tihomir Car Crikvenica,Br.Buchoffer 17

Internet marketing
Matični broj Plus info

Čedomil Jurčić Selce,Slavka Jeličića 43a

Intelekt.usluge
Matični broj ID Consulting

Ivan Dražić Bribir,Štale 11

Intelekt.usluge
Matični broj Interklima

Roland Katić Crikvenica ,Ribarska 2

Inst.centr.grijanja
Matični broj Webcore

Sanjin Ljubobratović Crikv.V.Lisinskog 1

Intelekt.usluge
Matični broj Surf it

Tomislav Poljak Crikvenica,Šupera 26c

Inform.tehnologija
Matični broj Frković

Goran Frković Crikvenica,Zidarska 101

Gumi servis
Matični broj F1

Ivica Pavelić Crikvenica,Kralja Tomislava 146

Gumi servis
Matični broj Linea Bianca

Drago Felštinski Crikvenica,Sopaljska 6b

Graver

Comments are closed.