UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

SKUPŠTINA

   ČLANOVI SKUPŠTINE UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

  2018.-2022.

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnosti

1. SINIŠA ČAKAREVIĆ
2. DEAN BARAC
3. RENATO DEROSSI

Ceh trgovaca

1. ROBERT BASHOTA
2. KLAUDIA ŠEGON OLAS

Ceh uslužnih djelatnosti

1. DINO SMOJVER
2. IGOR IVANČIČ
3. ZORAN KLARIĆ

Ceh za intelektualne usluge

1. SANDRA AGATIĆ

Ceh proizvodnih djelatnosti

1. IGOR SPOJA

Ceh prijevoznika

1. ROBERT SPOJA

Ceh brodara

1. MARIO BOŠNJAK

Ceh frizera, pedikera i kozmetičara

1. ANĐELKA RUS

Ceh ribara

1. DRAŽEN KALAFATIĆ

Ceh koncesionara

1. DUBRAVKO CAR

Comments are closed.