UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

UPRAVNI ODBOR

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA  UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

2018.-2012.

 

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnosti

SINIŠA ČAKAREVIĆ

Ceh trgovaca

ROBERT BASHOTA

Ceh uslužnih djelatnosti

DINO SMOJVER
IGOR IVANČIĆ

Ceh za intelektualne usluge

SANDRA AGATIĆ

Ceh proizvodnih djelatnosti

IGOR SPOJA

Ceh prijevoznika

ROBERT SPOJA

Ceh brodara

MARIO BOŠNJAK

Ceh frizera, pedikera i kozmetičara

ANĐELKA RUS

Ceh ribara

DRAŽEN KALAFATIĆ

Ceh koncesionara

DUBRAVKO CAR

Comments are closed.