UDRUŽENJA OBRTNIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE

PREDSJEDNIK

Predsjednik udruženja

Kristijan Košćić

Dopredsjednik udruženja

Robert Bashota

Comments are closed.